Acil durum zamanı personel tahliyesiin kontrolü


Personelin konumunun belirlenmesi sayesinde siz, acil durum halinde tehlike bölgesinden tüm çalışanların tahliye edilip edilmediğini kontrol edebilirsiniz. 

Belirli bir alanda acil durumun meydana gelmesi halinde hareket memuru çalışanların tehlike bölgesinde olduğunu anında görmektedir. O, tehlike bölgesinde bulunan personeli tahliyenin gerekliliği konusunda uyarabilir ve tüm çalışanların başarılı bir şekilde tahliye edilip edilmediklerini kontrol edebilir.    

Eğer herhangi bir çalışan tehlike bölgesinden tahliye edilmiyorsa veya haritadaki işaret mekan dahilinde yer değiştirmiyorsa, o zaman onun yardıma ihtiyacı olabilir! Hareket memuru bu çalışanın konumu ile ilgili diğer çalışanlara veya o konuma varmış acil durum servislerine derhal bilgi verebilir. Bu da tahliye zamanı yardıma muhtaç insanları arama süresini azaltmayı mümkün kılmaktadır. Bu ise tehlike veya acil durumun yüksek hızla yayılması zamanı çok önemlidir.

Acil durum zamanı personel tahliyesiin kontrolü


Tüm bunlar acil durum zamanı sizin işletmenizin personeli arasında ağır yaralanma veya ölüm halleri sayısını azaltmayı mümkün kılmaktadır. Adres:

RTL Service Ltd

10C Presnenskaya nab.,
Moskova, 123112, Rusya
Telefon: +44 (203) 868-95-75

Sosyal ağlarda:

instagramRTL Service Ltd

© RTL Service Ltd. 2007 - 2021. Tüm hakları saklıdır.