Yerel konumlandırma sisteminin yardımıyla detektör ve diğer cihazlardan (IoT) veri toplama


RealTrac yerel konumlandırma sistemi Eşyaların İnterneti’ne (Internet of Things, IoT) artan ilgi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, sistemde ek ekipmanın bağlantısı amacıyla fonksiyon uygulanmıştır.

Bu onun sisteme bağlanmasını ve verilerin daha sonra işlenmesi ve analizinin yapılması için şirketinizin serverine aktarımı amacıyla ağın kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

Ek detektörler ve diğer ekipman şu şekilde bağlanabilir:

 • Doğrudan erişim noktalarına;
 • Bluetooth kablosuz veri aktarımı arabirimi aracılığıyla kişisel etiketlere. 

Yerel konumlandırma sisteminin yardımıyla detektör ve diğer cihazlardan (IoT) veri toplama

Sistem şu detektörler ve ekipmanlarla verileri toplayabilir ve iletebilir:

 • Detektörler: gaz analizatörü, nemlilik, gaz konsantrasyonu, sıcaklık, toz, aydınlatma ve diğer detektörler;

 • Sayaçlar: elektrik, su, gaz ve s;

 • Kontrol merkezinden çalışma durumunun öğrenilmesi gereken havalandırma, aydınlatma ve diğer ekipmanlar;

 • Erişim Kontrol ve Yönetim Sistemi’ne bağlanmayan kapıların açılma-kapanma durumunun saptanması;

 • Şirketinizin herhangi bir işi yerine getiren herhangi bir diğer ekipmanı: takım tezgahları, konveyörler, vinçler, asansörler ve saire. 

Bu ekipmanların toplamı şunları mümkün kılmaktadır:

 1. Kullanım etkinliğini değerlendirmeyi;

 2. Hedeflenmeyen iş hallerini saptamayı;

 3. Verilerin toplanması ve işlenmesini optimize etmeyi;

 4. Belirli teknolojik sürecinin kilit parametre değişiklikleri ile ilgili derhal bilgi almayı;

 5. Olağanüstü veya acil durumlara hızlı tepki vermeyi.

  Adres:

RTL Service Ltd

10C Presnenskaya nab.,
Moskova, 123112, Rusya
Telefon: +44 (203) 868-95-75

Sosyal ağlarda:

instagramRTL Service Ltd

© RTL Service Ltd. 2007 - 2021. Tüm hakları saklıdır.