Uygulamanın oturtulması


RealTrac 3.0 lokal konumlandırma sisteminin uygulamasının «anahtar teslim» olarak kurulması birkaç açamada gerçekleşir:

The implementation of the RealTrac 3.0 local indoor positioning system

* - lokal konumlandırma sisteminin geniş çaplı uygulamasında donanımının gerekli miktarındaki üretimi gerekebilir.

RealTrac 3.0 sisteminin sunumunu sıparış et

Ne yapıyoruz?  

Neyi veriyor?

1. İhtiyaçlar bilgisinin toplanması ve değerlendirilmesi

Bu aşamasında şirketimizin çalışanları sizin gerekliliklerinizi ve lokal konumlandırma sisteminin kullanılmasıyla hangi sorularının çözümlendirilmesinin gerektiğini belirlerler. 

Bu da, işinizin önündeki belli başlı zorluklarının çözümünün fonksiyonel olanakları konusundaki en optimal çözüm sunma imkanını veriyor.

2. Tesisin muayenesi

Bu aşamada, projenin daha detaylı çalışması için, proje grubu çalışanları sizin şirketinizin ilgili çalışanları ile beraber tesisinizin muayenesini gerçekleştirirler. Kullanılan sistemler, kullanım şartları ve donanımının kurulum yerinde lokal konumlandırma sisteminin çalışmasının sağlanması için  gerekli olan mühendislik sistemlerin varlığı tespit edilir. 

Tesisinizi kalitesi incelenmesi lokal konumlandırmanın projelendirilmesi aşamasında tesisinizin tüm ayrıntılarının dikkate alınmasına ve şuan var olan mühendislik sistemlerinin optimal bir şekilde kullanımına olanak verir. Eğer inceleme sürecinde mühendislik sistemlerine (elektrik, lokal ağ) bağlanma sorunları tespit edilirler ise, monte edilme aşamasında yapılabilecek olup önerilen tamamlamalar projede yansıtılacaklardır.

3. Projelendirme

Sizin tesisinizin planlarının ve şemalarının elde edilmesinden sonra kurulacak olan lokal konumlandırma ağının projelendirilmesi başlıyor. Sürecinde donanımının konumlandırılacağı kilit yerleri dikkate alınır, aynı şekilde de, tesisinizin binalarının ve alanının tamamına lokal konumlandırılma ağı ile optimal bir şekilde erişilmesi için donamının kurulma noktaları dikkate alınır.

Bu durum, tesisinizin alanının tamamında lokal konumlandırılma ağını optimal şekilde erişilmesi ile kurulumuna olanak verir, hem de sadece en gerekli etiketler miktarını kullanarak yapılır, o da, sonuçta, iş sorunlarını çözmeye ve projenin talepleri çerçevesinde karşılama imkanını verir.

4. Donanım üretimi

Depomuzda, küçük ve orta boy işletmelerin tesislerinde sistemini kurmaya olanak veren, asgari donanım rezervine sahibiz. Büyük bir tesisinde lokal konumlandırma sisteminin kurulumu durumunda bir miktar ek donanımı gerekebilecektir.

Donanımının üreticisi olduğumuz için, sadece gerekli olan miktarını üretebilmekle kalmaz, sizin projenize göre onun tamamlanmasını da yapabiliriz. Bu da, önümüze konulan hedeflerine optimal maliyetleriyle daha esnek bir şekilde ulaşma olanak verir.

5. Halihazırdaki sistemlerine donanım monte edilmesi ve entegrasyonu

Bizim çalışanlarımız ortağımız olan bir şirket ile ortaklaşa sizin tesisinizde donanımını monte ederler, bu ise, tesisinizin farklı kısımlarında eş zamanlı olarak monte çalışmalarını gerçekleştirme olanağını verir. Aynı şekilde, var olan sistemleri ile local konumlandırma sisteminin entegrasyonunu gerçekleştirmede, erişiminin kontrolünde ve tesisinizde kullanılan diğer herhangi sistemlere ilişkin entegrasyonunda bizim uzmanlarımız sizin BT (IT) departmanınıza yardım edeceklerdir.

Bizim ortaklarımızın ve integratörlerin yardımıyla sistemin konumlandırılması lokal konumlandırma sisteminin kullanımına sokulmasını oldukça hızlandırır. Sizin şirketinizde kullanımında bulunan sistemleri ile entegrasyonu, hesap ve yönetim sistemlerindeki elemanlarınızın, araçlarınızın ve donanımınızın çalışması hakkında otomatik rejimde bilgi edinmenize olanak tanıtır, bu da, iş süreçlerin çalışmasının kalitesinin yeni bir düzeye çıkarır, sizin şirketinizin maliyetlerini azaltır ve elemanlarınızın çalışma olanaklarını yükseltir.

6. Montaj denetimi, devreye alınması ve eğitimi

Montaj denetimi ve devreye alınma çalışmaları sizin şirketinizin BT altbölümerinin personeli ile ortaklaşa ‘GK RTL Servis’ uzmanları tarafından gerçekleştirilir, ki, bu çalışanlarına ileride sistemin çalışma prensiplerini anlamalarına ve bağımsız bir şekilde bakımınız gerçekleştirmeye imkan verir. Aynı şekilde, sunucusunun yazılım programının idaresinin ve web-arayüzlerinde çalışmanın eğitimi verilir. RealTrac lokal konnumlandırma sistemi yapısına dahil olan yazılım programının tipik (standart) işlemleri için talimatları ve kılavuzları sunulmaktadır.

Montaj denetimi sürecinde bizim çalışanlarımız sizin şirketinizin çalışanlarını veya müteahhit şirketinin çalışanlarını erişim noktalarını doğru monte etme eğitimini verirler. Bu da, devamında bizim çalışanlarımızı tesisinize getirmeksizin, sizin şirketinize kendi başına sistemin bakımını gerçekleştirme imkanını verir. Eğitim, lokal konumlandırma sisteminin çalışmasından azami etkinlik elde etme imkanını verir, bu da giderlerin azalmasında ve sistemin geri ödeme süresinin hemen etki eder.

7. İşletimine devredilmesi ve sistemin teslim tutanağının imzalanması.

RealTrac lokal konumlandırma sisteminin sizin şirketinizin işletimine teslimi sırasında bizim şirketimizin uzmanları kurulan lokal konumlandırma sisteminin projeye uygunluğunu denetlerler. Sizin şirketinizin uzmanları sistemi yönetme ve bakım alışkanlıklarını gösterirler, aynı şekilde web-arayüzleri ile ve raporlarıyla çalışma alışkanlıklarını da sergilerler. Sonuçlarına göre işin teslim-kabul tutanağı imzalanır.

Sistemin işletime devredilmesinden sonra şirketinizin çalışanlarınıza teknik bakımına ve yazılım programının güncellenmelerine erişim hakkı tanınmaktadır.

Lokal konumlandırma sistemini "anahtar teslim" olarak uygulamaya oturtmak ister misiniz?

RealTrac 3.0 sisteminin sunumunu sıparış et Adres:

RTL Service Ltd

10C Presnenskaya nab.,
Moskova, 123112, Rusya
Telefon: +44 (203) 868-95-75

Sosyal ağlarda:

instagramRTL Service Ltd

© RTL Service Ltd. 2007 - 2021. Tüm hakları saklıdır.